Frequently Asked Questions

System się restartuje zaraz po uruchomieniu.
Należy sprawdzić czy kontroler SATA pracuje w trybie AHCI. Aby wejść do BIOS należy wcisnąć F2 w przypadku Della, F10 w przypadku HP i F1 w przypadku Lenovo.


 Last updated Mon, May 16 2016 04:55

Please Wait!

Please wait... it will take a second!